Resevillkor


Anmäl dig så snart du kan så underlättas vår planering. Vi reserverar oss för fullteckning. 

Avgift tas ut vid sen av­an­mä­­lan för att täcka föreningens kostnader.  

Föreningen kan inte er­­sätta avgifter eller andra kostnader som drabbar rese­när på grund av sjukdom el­ler liknande, eftersom resorna är byggda på självkostnadspris. 

Rese­för­­­säk­ring re­kom­menderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.